เกษตรทฤษฎีใหม่ , เกมเล่นบน Facebook เกษตรทฤษฎีใหม่ , เกมเล่นบน Facebook เกษตรทฤษฎีใหม่ , เกมเล่นบน Facebook เกษตรทฤษฎีใหม่ , เกมเล่นบน Facebook เกษตรทฤษฎีใหม่ , เกมเล่นบน Facebook
Project Name: เกษตรทฤษฎีใหม่
Category: Interactive Game
Company: Game Facebook
Date completed: 06 April 2017

เกษตรทฤษฎีใหม่

เป็นเกมส์ออนไลน์ ทำฟาร์มของเราตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจะมี tutorial สอนให้ผู้เล่นรู้จักการปลูกพืชแบบต่างๆ และมีเควสต่างๆมาให้ทำตลอดทั้งเกมส์เพื่อรับของรางวัล