Project Name: PEA AR
Category: Mobile App
Company: กฟผ
Date completed: 06 January 2020

PEA AR

PEA AR แอปพลิเคชันนี้โชว์ความล้ำของเทคโนโลยี AR แบบขั้นสุด ที่จะประกอบไปด้วย โมเดลเมืองจำลอง 3 มิติที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสวยงาม และวิดีโอที่มีจังหวะการเล่นไปพร้อม ๆ กับการเคลื่อนไหวบนเมืองจำลอง 3 มิติ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยี AR