Project Name: OBJECT MARKER INTERACTIVE
Category: Interactive Game
Company: ISUZU
Date completed: 07 January 2020

OBJECT MARKER INTERACTIVE

OBJECT MARKER INTERACTIVE เมื่อคุณวางวัตถุที่ระบบจัดให้ ผู้เล่นสามารถหมุนเพื่อเลือกรับชมประสบการณ์ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พบเจอได้ยากนักในประเทศใหม่ แปลกใหม่ และไม่ซ้ำใคร